Vastgoedmakelaar
   Bemiddelaar

Wij zijn tussenpersoon in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en brengen deze partijen bij elkaar. Bovendien verlenen wij, voor rekening van derden, bepalende bijstand met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Wij kunnen uw pand schatten, en er een realistische prijs op zetten. 

Wij verifiëren alle noodzakelijke informatie voor een vlotte verkoop: stedenbouwkundige aspecten, vergunningen, attesten, verborgen gebreken, eigendomstitels, enzovoort en  stellen een compleet dossier op.

Vastgoedmakelaar
       Syndicus

Wij zorgen voor het beheer van mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom.​

 • Het waken over de rust en de orde in het gebouw.

 • Opstellen reglement van de inwendige orde.

 • Nazicht onderhoudspersoneel.

 • Provisies aanvragen.

 • Het vermogen VME beheren.

 • Bemiddelen bij betwistingen tussen mede-eigenaars.

 • Beheer verzekeringspolissen.

 • Aangifte en afhandeling van de schadegevallen aan de gemeenschappelijke delen.

 • Het laten uitvoeren en controleren van dringende werken.

 • Prijsoffertes aanvragen.

 • Opvolging der betalingen, zo nodig ingebreke stellen en procedure voeren namens de gemeenschap.

 •  Afsluiten van alle contracten i.v.m. leveringen aan het gebouwen technische
  installaties.

 •  De Algemene boekhouding van het gebouw bijhouden en jaarlijks ter controle
  voorleggen aan de voorzitter.

 •  Jaarlijks algemene Vergadering.

 • ...

     Rentmeester

Wij zorgen voor het beheer van onroerende goederen of onroerende rechten die niet tot het domein van de syndicus behoren over van de private eigenaar

 • Financieel beheer van het appartement/gebouw

 • Technisch beheer van het

 • apppartement/gebouw

 • Afsluiten van de huurovereenkomsten

 • Huren tijdig innen en indexeren

 • Het zorgen voor een plaatsbeschrijvingen

 • Zorgen voor een zo groot mogelijke rentabiliteit

 • Aanspreekpunt voor huurders

 • Ontlasten van de eigenaar 

 • Zorgen voor uitvoering van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen

 • ....

Blog-administratie.jpg