top of page

Ook de verkoop van uw woning kunnen wij verzorgen. Wij bieden een laag verkooptarief 
en een uitgebreid dienstenpakket. Wilt u de waarde van uw woning weten? Verstuur het antwoordformulier of bel 03-827 77 77

Welke verzekeringen zijn aan te raden

voor een zelfstandige en kmo's?

Welke verzekeringen aan te raden zijn, is vooral afhankelijk van de activiteiten die je met je onderneming uitvoert.

Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekeringsoplossing op maat te vinden.

 

Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !

Wij trachten om de beste verzekering aan te bieden die bij U past.

Bovendien zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekeringsmaatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als uw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekeringssituatie.

 

Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Om je sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen aan te raden:


•  Een Vrij Aanvullend Pensioen
•  Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen
•  Een verzekering Kleine Risico's bij het ziekenfonds
•  Een Hospitalisatieverzekering

Daarnaast zijn de volgende verzekeringen aan te raden:


•  De Brandverzekering

•  De verzekering Bedrijfsschade

•  De verzekering Machinebreuk

•  De verzekering ‘Alle risico’s’

•  De verzekering Motorvoertuigen

•  Aansprakelijkheidsrisico’s

•  De verzekering BA Uitbating (ook BA Exploitatie)

•  De verzekering BA na levering

•  De BA exploitatie 

•  De Transportverzekering

•  De verzekering Arbeidsongevallen personeel

•  Rechtstbijstand

Wij werken samen met diverse maatschappijen zodat U zeker bent van de beste prijs en kwaliteit.

Voor inlichtingen of offertes stuur ons een mail: info@assuflash.be  of  klik hier.

                ASSUFLASH bvba helpt u om de juiste keuzes te maken, om gerust te kunnen leven.

bottom of page