top of page

Wij zijn reeds actief sinds 1985

" Wij zijn tussenpersoon in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en brengen deze partijen bij elkaar. "

IMMO FLASH

" Wij zorgen voor het beheer van mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom. "

FLASH INVEST

 " Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in uw verzekeringen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven! "

ASSU FLASH

Ook de verkoop van uw woning kunnen wij verzorgen. Wij bieden een laag verkooptarief 
en een uitgebreid dienstenpakket. Wilt u de waarde van uw woning weten? Verstuur het antwoordformulier of bel 03-827 77 77

Hierbij verklaren wij alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij beheren zo goed mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.

 

Wij vragen enkel deze persoonsgevens die we als firma nodig hebben om een goede samenwerking en service te verzekeren.

 

Wij zullen nooit gegevens vragen inzake ras, etnische afkomst, godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens.

 

Beschermen van uw persoonsgegevens:

Wij nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzendingen van persoonsgegevens voldoen aan de nodige veiligheidsvoorschriften.

Wij zorgen ervoor dat binnen de vennootschap de gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die ze nodig hebben.

Gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden. (tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene).

 

Alle gegevens en documenten worden bewaard in een veilige ruimte die enkel toegankelijk is voor bevoegden.  De computers worden beschermd met een antivirusprogramma dat regelmatig wordt bijgewerkt. De gegevens worden beschermd door een login en paswoord dat voldoende veilig is en regelmatig gewijzigd wordt. Deze website is gemaakt met wix, welke verklaard aan alle normen mbt The General Data Protection Regulation (GDPR) te voldoen

 

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

 

Deze persoonsgegevens zullen bewaard worden zo lang als noodzakelijk is voor de werking of wettelijk verplicht is.

 

Recht tot inzage?

 

Iedereen kan tot inzage van zijn persoonsgegevens verzoeken. Aan dit verzoek zal binnen de maand kosteloos gevolg gegeven worden. De verantwoordelijke is Mevrouw Van Passel. Hiervoor mag een mail gestuurd worden naar info@immoflash.be of via 03/827.77.77.

Indien een persoon aangeeft dat zijn gegevens foutief zijn, zullen deze onverwijld aangepast worden, op eenvoudige vraag aan de verantwoordelijke van onze firma.

bottom of page