top of page

Wij zijn reeds actief sinds 1985

" Wij zijn tussenpersoon in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder, en brengen deze partijen bij elkaar. "

IMMO FLASH

" Wij zorgen voor het beheer van mede-eigendommen in appartementsgebouwen of groepen gebouwen in gedwongen mede-eigendom. "

FLASH INVEST

 " Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in uw verzekeringen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven! "

ASSU FLASH

Ook de verkoop van uw woning kunnen wij verzorgen. Wij bieden een laag verkooptarief 
en een uitgebreid dienstenpakket. Wilt u de waarde van uw woning weten? Verstuur het antwoordformulier of bel 03-827 77 77

uw verzekering op maat

ASSUFLASH bvba is een erkend verzekeringsmakelaar FSMA 16866A.

Wij zijn een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de verzekeringssector. Wij streven ernaar U de beste service te leveren met een goede prijs en kwaliteit !

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekeringsoplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in uw verzekeringen !

Wij trachten om de beste verzekering aan te bieden die bij U past.

Wij verzekeren zowel particulieren als kleine- en middelgrote ondernemingen.

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekeringsmaatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als uw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekeringssituatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA,

te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeüssquare 35, tel 02/547 58 71 of info@ombudsman.as 

Voor meer info over AssurMifid- gedragsregels klik hier.

bottom of page